Eesibed

Lyckat deltagande i konferens
Söndag 22 april 2012

Eesibed deltog i en konferens i Manchester som handlade om nytt regelverk kring upphandling inom offentlig sjukvård i Storbrittanien. Deltagarna visade stort intresse för Eesibed och många kontakter knöts. Storbrittaniens sjukvård står inför stora utmaningar för att resurserna skall räcka. Eesibed är ett sätt att effektivisera i det vardagliga arbetet.

martyn 37