För vården

För vården
För vården

Ergonomiskt och effektivt
Inom vården bäddas dagligen hundratusentals sängar. De bäddas av samma personer som ska ge omvårdnad och ha vårdtagaren i fokus. Fram till nu har bäddningen inneburit många långa timmar av tungt rutinarbete som känts i både rygg och axlar. Med Eesibed blir arbetet istället enkelt, ergonomiskt och effektivt.

Tid för omtanke
Eesibed innebär att vården blir mer effektiv men också mer omtänksam. Genom att ta bort allt som är opraktiskt, tidsödande och påfrestande blir rutinen lätt – och det finns mer tid och kraft till att visa omtanke om dem som ska använda sängen.

Kontakt
För frågor som handlar om försäljning och demonstrationer av Eesibed, kontakta
Martin Erkstam.

Läs mer om konceptet